Badania geologiczono-inżynierskie

Badania geologiczno-inżynierskie

 

Współczesna technologia budowy obiektów wymusza na wykonawcy inwestycji zdobycie szczegółowych danych na temat warunków geologicznych posadowienia budynku. Danych tych dostarczają badania geologiczno-inżynierskie, wykonywane przez firmę GeoSearch za pomocą najnowocześniejszych urządzeń radarowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Rozwój geologii inżynierskiej

 

Aby określić szczegółowe warunki geologiczne posadowienia obiektu budowlanego, niezbędne jest wykonanie precyzyjnych badań geologicznych gruntu. Dziedziną nauki, zajmującą się badaniem struktury gleby jest geologia inżynierska, przeżywająca w ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój, wprost proporcjonalnie do rozwoju budownictwa. Nowoczesne radary geologiczne pozwalają w sposób precyzyjny i bezbłędny badać szczegółową strukturę gleby na dowolnej głębokości, a otrzymane w ten sposób dane, interpretowane za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego, stanowią podstawowe źródło informacji na temat warunków gruntowych dla projektantów, inwestorów i wykonawców inwestycji budowlanej.

 

Kiedy wykonuje się badania geologiczne?

 

W momencie, gdy mamy do czynienia ze złożonymi warunkami gruntowymi w bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji, a także przy projektowaniu zaawansowanych technologicznie konstrukcji, wykonanie badań geologiczno-inżynierskich jest niezbędne. Nie oznacza to jednak, że nie warto wykonywać ich także w innych przypadkach. Przeprowadzenie badań jest również obowiązkowym etapem opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy wykonać je również wówczas, gdy naszym zamierzeniem jest składowanie odpadów na powierzchni ziemi lub pod nią.

 

Co daje badanie zagęszczenia gruntu?

 

Korzyści wynikające z wykonania badań geologicznych gruntu są niepodważalne i wielowymiarowe. Szczegółowa analiza zagęszczenia gleby oraz jej pozostałych parametrów pozwala w sposób precyzyjny i bezbłędny oszacować szczegółowe warunki posadowienia obiektów budowlanych, takie jak:

 

  • poziom nośności gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów luźnych, organicznych i niespoistych,
  • zasięg gruntów nośnych,
  • zmienność warunków geologicznych w miejscu projektowanej inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu,
  • aktywność sejsmiczna uskoków,
  • stopień zagęszczenia gruntu,
  • zmienne warunki budowlane,
  • aktywność oraz poziom występowania wód gruntowych.

 

Technologia i sprzęt

 

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy najnowocześniejszy, zaawansowany technologicznie radar geologiczny, pozwalający na bezinwazyjne działanie w najtrudniejszych warunkach. Sprzęt ten obsługiwany przez uznanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pozwala prowadzić badania z maksymalną precyzją, dając szereg zaawansowanych możliwości, dzięki czemu nasze usługi możemy świadczyć zarówno na rzecz firm, jak i klientów indywidualnych.

 

Badania geologiczne gruntu – cennik

 

Mając na względzie zmienność warunków glebowych, specyfikę poszczególnych badań, charakterystykę terenu oraz wiele innych czynników, cena każdego zlecenia określana jest indywidualnie. W trosce o komfort i najwyższą jakość świadczonych przez naszą firmę usług sporządzamy rzetelną wycenę, opartą na obiektywnych przesłankach. Ostateczna cena usługi zawiera koszty pracy radaru geologicznego oraz sporządzenia końcowego opracowania.