Badania geologiczono-inżynierskie

Odpowiednio przeprowadzone badania geologiczno-inżynierskie dostarczają wielu niezbędnych odpowiedzi na pytania o warunki geologiczne posadowienia obiektów budowlanych. W ofercie firmy GeoSearch System znajduje się kompleksowe wykonywanie badań geologiczno-inżynierskich przy pomocy niezawodnych radarów geologicznych.

 

Geologia inżynierska jest dziedziną, która szczególnie w ostatnich dekadach rozwija się niezwykle intensywnie. Rozwój budownictwa pociąga za sobą konieczność jeszcze bardziej dokładnego oceniania warunków wodno-gruntowych dla posadawiania obiektów budowlanych, co wymusza stosowanie nowoczesnej technologii, jak chociażby georadarów. Ich wykorzystanie pozwala w szybki i niezwykle precyzyjny sposób zbadać strukturę gleby na dowolnej głębokości, dzięki emisji fal elektromagnetycznych o niewielkiej częstotliwości. Badania geologiczno-inżynierskie pozwalają na otrzymanie szczegółowych informacji na temat takich zagrożeń geologiczno-inżynierskich, takich jak:

 

  • słaba nośność gruntów – grunty luźne, niespoiste, organiczne itp.
  • zmienne warunki geologiczne w rejonie posadawiana budynku lub jego bezpośredniej okolicy
  • poziom położenia wód gruntowych
  • aktywne sejsmicznie uskoki, rozrywanie
  • przestrzenny zasię gruntów nośnych
  • przestrzenna zmienność warunków budowlanych

 

Radar geologiczny – zastosowanie

 

Przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich niezbędne jest w sytuacji, kiedy warunki gruntowe w pobliżu projektowanego obiektu budowlanego są złożone, gdy projektuje się skomplikowane konstrukcyjnie obiekty budowlane zaliczane do kategorii III, w przypadku planowania przestrzennego (gminne i miejskie plany zagospodarowania), zamiaru podziemnego składowania odpadów czy składowania ich na powierzchni.

 

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz doświadczoną kadrą specjalistów, którzy od lat wykonują badania geologiczno-inżynierskie. Wykorzystywane w tym celu radary geologiczne posiadają szereg zaawansowanych możliwości pomiarowych oraz doskonała precyzję pomiaru. Pozwalają także na całkowicie nieinwazyjne i szybkie wykonywanie badań, co znacznie przyspiesza rozpoczęcie prac budowlanych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług osoby prywatne, firmy projektowe i budowlane, a także jednostki samorządu terytorialnego, opracowujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji oraz indywidualne podejście do klienta.