Badania georadarowe

Jedną z dziedzin nauki, w której doskonale sprawdzają się badania georadarowe, jest archeologia. Poszukiwania fragmentów starych budowli, podziemnych obiektów, krypt czy dawnych narzędzi lub innych artefaktów można prowadzić w sposób niezwykle skuteczny i precyzyjny, wykorzystując do tego celu georadar. GeoSearch System oferuje szeroki zakres usług w zakresie badań georadarowych dla archeologów i historyków. Nasze doświadczenie oraz niezawodny sprzęt pozwolą na prowadzenie badań naukowych z jeszcze większą precyzją.

 

Przydatność georadaru w poszukiwaniach archeologicznych w dzisiejszych czasach nie podlega już żadnej dyskusji. Największe ośrodki naukowe uznały georadar za skuteczną formę prowadzenia poszukiwań i badań historycznych. Faktem jest, że użycie fotoradaru w znaczny sposób skraca czas trwania badań, ponieważ pozwala na całkowicie nieinwazyjną analizę gruntu. Dzięki temu, georadar jest niezastąpiony przy prowadzeniu takich badań jak np.:

 

  • ustalenie lokalizacji cmentarzy, grobów, miejsc pochówku
  • rozpoznanie kształtów i obszaru dawnych zabudowań
  • badanie składu, grubości i struktury murów i ścian w celu precyzyjnego oszacowania ich wieku
  • poszukiwanie zlokalizowanych pod ziemią przejść, korytarzy, bunkrów, schronów wojennych itp.

 

Georadar w archeologii – przykłady zastosowań

 

Każdego dnia na terenie Polski i całego świata archeolodzy , historycy oraz poszukiwacze śladów przeszłości korzystają ze zdobyczy technologii, wykorzystując georadar. Współczesna archeologia , korzystając z badań georadarowych , jest w stanie znacznie skrócić czas poszukiwań obejmując swoimi działaniami rozległe obszary. Przykłady zastosowania georadaru w poszukiwaniach archeologicznych znane są na całym świecie. Warto wspomnieć tutaj chociażby o georadarowym badaniu pustynnych obszarów na terenie Peru. Dzięki badaniom georadarowym udało się odkryć i ustalić przebieg fundamentów dawnych zabudowań w pustynnych pisakach. Georadary wielokrotnie były i są wykorzystywane m.in. do lokalizowania miejsc pochówków żołnierzy z czasów II Wojny Światowej. Georadar wielokrotnie sprawdzał się przy prowadzeniu poszukiwań archeologicznych związanych z lokalizowaniem zburzonych lub całkowicie zniszczonych budowli, np. kościołów. Badanie prowadzone z użyciem anteny georadarowej pozwala na precyzyjne oszacowanie miejsca, w którym znajdowały się fundamenty i posadzki obiektów budowlanych, nawet jeśli zostały one rozebrane.

 

Co szczególnie istotne z punktu widzenia nauki takiej jak archeologia , badania georadarowe prowadzić można także na dużych głębokościach. Metoda ta wykorzystuje bowiem technologię trójwymiarową, dzięki której możliwe jest tworzenie cięć czasowych – przekrojów poziomych dowolnej głębokości.

 

Skuteczność w poszukiwaniu obiektów archeologicznych

 

Ultraczuły charakter aparatury georadarowej pozwala na uzyskiwanie wyraźnych i miarodajnych odczytów, także w zróżnicowanych środowiskach, o skomplikowanej, wielowarstwowej strukturze. Urządzenie wysyła w głąb ziemi fale elektromagnetyczne o niewielkiej częstotliwości, analizując sposób i prędkość jej odbicia, częstotliwość rozchodzenia się fali czy zmianę przewodności elektrycznej. W zależności od rodzaju tworzywa, z jakiego wykonane są badane obiekty, powyższe parametry ulegają zmianie. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i precyzyjne rozpoznawanie zarówno lokalizacji, jak i rodzaju poszczególnych obiektów pod ziemią. Georadar pozwala na skuteczne poszukiwania różnych obiektów, od kamieni, poprzez drewno, glinę, a także rozmaite inne tworzywa możliwe do rozpoznania dzięki zmieniającym się parametrom fal elektromagnetycznych.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Wykorzystujemy georadar do prowadzenia badań archeologicznych od wielu lat, dostarczając zlecającym je ośrodkom rzetelnych, kompleksowych i szybkich informacji. Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści charakteryzujący się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu poszukiwań z zastosowaniem technologii georadarowej . Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesna archeologia.

 

Zapraszamy do współpracy instytucje naukowe, uczelnie, stowarzyszenia archeologiczne oraz wszystkich tych, którzy poszukują niezawodnej metody prowadzenia badań archeologicznych. Oferujemy kompleksowe usługi oraz atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji.