Badanie gruntu pod budowę domu

Badanie gruntu pod budowę

 

Solidny fundament jest podstawą bezpiecznego i trwałego domu. Aby mieć pewność, że nasza inwestycja wznoszona jest zgodnie z najwyższymi standardami sztuki budowlanej, powinna być posadowiona na pewnym gruncie. Zlecając naszej firmie badania geotechniczne gruntu, możesz być pewien właściwej i precyzyjnej oceny warunków posadowienia budynku.

 

Podstawowy cel badań geologicznych

 

Głównym celem wykonywania badań geologicznych gruntu jest określenie warunków geotechnicznych budowy budynku mieszkalnego, gospodarczego lub użytkowego na konkretnej działce. Przeprowadzenie takiego badania pomaga uzyskać odpowiedź na pytanie o podstawowe i szczegółowe parametry gleby, jej skład i strukturę. To z kolei ułatwi dobór optymalnej w danych warunkach technologii budowy i zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych. Można więc stwierdzić, że badanie gruntu pod budowę domu stanowi punkt wyjścia przed rozpoczęciem wszelkiego rodzaju prac projektowych i rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 

Obowiązkowy charakter badań

 

Obowiązek wykonania badań geotechnicznych gruntu spoczywa na inwestorze, zlecającym wykonanie prac budowlanych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z konkretnych przepisów prawa budowlanego, warto jednak mieć świadomość, że do analizy składu i struktury gleby na działce powinny skłaniać nas nie tylko kwestie formalno-prawne, ale przede wszystkim odpowiedzialność za przebieg budowy i późniejszy komfort użytkowania budynku. Inwestycja w badanie gruntu pod budowę dostarczy nam informacji, mających kluczowy wpływ na projekt budowlany i jego realizację.

 

Technologia badań geologicznych i sprzęt

 

Wykonując badania geotechniczne, wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt oraz bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników. Urządzenia pomiarowe działają w sposób całkowicie bezinwazyjny, co obok precyzji pomiaru stanowi kolejną zaletę tej technologii. W badaniu wykorzystuje się zmiany we właściwościach dielektrycznych poszczególnych substancji znajdujących się w glebie, celem określenia ich rodzaju i parametrów. W tym celu urządzenia pomiarowe emitują fale elektromagnetyczne, a wszelkie dane dotyczące zmian wysyłane są w czasie rzeczywistym do specjalnego oprogramowania komputerowego, służącego do interpretacji wyników. Końcowym rezultatem badania jest wykonanie precyzyjnego przekroju geologicznego z uwzględnieniem wszystkich najistotniejszych aspektów gruntu na działce.

 

Wykorzystanie georadaru U-EXPLORER, uznawanej za najlepszą na świecie, szwedzkiej marki Geoscanners AB zapewnia doskonałą precyzję i niezawodność przeprowadzanych badań i pomiarów. Nasza firma jest w stanie wykonać dla Państwa zarówno typowe pomiary, jak lokalizacja podziemnych obiektów czy poziom występowania wód gruntowych, jak i bardziej szczegółowe analizy.

 

Badania geotechniczne gruntu – zalety

 

Oprócz dostarczenia precyzyjnych informacji o strukturze gleby, konieczności zastosowania odpowiednich materiałów budowanych lub wykonania ewentualnych wzmocnień fundamentów i ścian, badanie gruntu pod budowę daje inwestorowi szereg dodatkowych korzyści, takich, jak m.in.:

 

  • określenie poziomu występowania wód gruntowych,
  • precyzyjne zbadanie struktury podłoża,
  • oszacowanie zmian nośności gruntów na działce,
  • brak problemów z zapadaniem się fundamentów budynku, pękaniem ścian konstrukcyjnych itp.,
  • dostosowanie założeń projektu budowlanego i wybór rozwiązań konstrukcyjnych odpowiednich do specyfiki warunków gruntowych panujących na działce.

 

Precyzja i szybkość pomiaru

 

Dodatkową zaletą jest uzyskanie kompleksowej, precyzyjnej i natychmiastowej informacji na temat panujących na działce warunków geotechnicznych. Badania geologiczne gruntu, ze względu na swój nieinwazyjny charakter nie wymagają wykonywania odkrywki gleby, dlatego nie powodują opóźnień w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

 

Kiedy należy wykonać badanie?

 

Wykonanie badania geologicznego warto zlecić jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Dzięki temu uzyskamy pełną wiedzę na temat warunków geotechnicznych interesującego nas gruntu przed dokonaniem transakcji. Wielu inwestorów, kuszonych atrakcyjną lokalizacją działki, dostępem do podstawowych mediów czy niską ceną, zapomina lub nie zdaje sobie sprawy z faktu, że niekorzystne warunki geotechniczne mogą w znaczącym stopniu podnieść koszty całej inwestycji, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień fundamentów i ścian budynku.

 

Badanie gruntu pod budowę – cena

 

W przypadku badania gruntu pod budowę cena usługi szacowana jest indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danego terenu, warunków środowiskowych, zakresu badań oraz wielu dodatkowych czynników. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyceny badania geotechnicznego przez naszą firmę.