O nas

Firma Geoserach System powstała z zamiłowania do Geologii i inżynierii. Założycielami firmy jest zaspół przyjaciół dzielących wspólne zamiłowanie do geologii oraz inżynierii którzy zdobyli swoje doświadczenie w różnych dziedzinach inżynierii od przemysłu naftowego po geotechnikę i budownictwo, pracujący w wielu miejscach w Polsce i na świecie (Europa, Afryka, Arabia Saudyjska, Morze Północne). Wszyscy są absolwentami uczelni wyższych wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowo nasza kadra rozszerzała swą wiedzę podczas studiów podyplomowych takich jak Geofizyka Naftowa, GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska oraz  projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko jak również na wielu kursach i szkoleniach zawodowych w kraju i za granicą. 
 
Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, chcemy oferować usługi georadarowe i doradztwo w zakresie geologii. Współpracujemy z doświadczonymi firmami geologiczo-inżynierskimi, konsultujemy się z kadrą naukową uniwersytetów.