Sondowanie elektrooporowe gruntu

Sondowanie elektrooporowe gruntu

 

W trosce o zapewnienie naszym klientom dostępu do pełnego spektrum badań z zakresu geologii inżynierskiej poszerzyliśmy swoją ofertę o badania elektrooporowe. Wykonywane w ten sposób sondowanie gruntu pozwala oszacować np. poziom występowania wód podziemnych i jest niezbędne przy pracach związanych m.in. z projektowaniem inwestycji z zakresu hydrotechniki, takich jak budowa studni głębinowej na działce, ujęcia wodnego czy sieci wodociągowych. Swoje usługi świadczymy na rzecz samorządów, przedsiębiorstw komercyjnych oraz klientów indywidualnych.

 

Czym są badania elektrooporowe?

 

Mimo że sondowanie gruntu metodą elektrooporową odbywa się z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu kontrolno-pomiarowego, jak georadary i komputery z dedykowanym oprogramowaniem, warto zdać sobie sprawę, że podwaliny pod dzisiejsze metody badawcze, francuscy geofizycy – bracia Conrad i Marcel Schlumberg kładli już ponad 100 lat temu. Przez ten czas zmieniły się zarówno metody, jakimi wykonuje się sondowania elektrooporowe, jak i wielokrotnie poszerzano zakres badań. Jednak istota badania pozostała niezmienna: jego podstawowym celem jest wierne odwzorowanie budowy geologicznej badanego gruntu, za pomocą analizy jego oporu elektrycznego.

 

Specjalne elektrody oraz aparatura pomiarowa służą do badania oporu poszczególnych warstw gruntu, przez które przepływa prąd. Poszczególne warstwy gleby (np. piaski, iły, muły, żwiry itp.) charakteryzują się różnymi wartościami oporności właściwej, dlatego na podstawie analizy danych zbieranych przez aparaturę pomiarową, możliwe jest precyzyjne ustalenie grubości i kolejności występowania poszczególnych warstw na danym obszarze.

 

Tomografia elektrooporowa – zastosowanie

 

Wykonanie badania ERT pozwala z dużą precyzją oszacować parametry techniczne oraz koszty poszczególnych inwestycji, np. głębokość posadowienia studni głębinowej czy poszczególnych urządzeń instalacji wodociągowej w celu zapewnienia ich optymalnej wydajności. Sondowanie elektrooporowe pozwala zbadać m.in. występowanie warstw i struktur wodonośnych na określonych głębokościach, dlatego jest wykorzystywane do takich celów jak np.:

 
  • uzyskanie profilu litologicznego gruntu w miejscu projektowanego otworu studziennego,
  • określenie poziomu występowania wód gruntowych oraz ich zwierciadła,
  • badanie kondycji wałów i instalacji przeciwpowodziowych (ewentualne rozluźnienia),
  • wybór optymalnego miejsca na terenie działki do wykonania odwiertów w celu posadowienia studni głębinowej,
  • ustalenia lokalizacji studni na terenie działki,
  • poszukiwanie źródeł zaopatrzenia w wodę podziemną, np. w przypadku budowy sieci wodociągowej,
  • badanie gleby w związku z ustalaniem pustek po eksploatacji górniczej,
  • ustalenie lokalizacji obiektów podziemnych,
  • prowadzenie badań archeologicznych,
  • stworzenie pełnego profilu geologicznego i określenie struktury gleby przed budową.
 

Badania elektrooporowe – cena

 

Wyżej wymienione zastosowania badania ERT stanowią jedynie przykładowy zakres korzyści, jakie może dać poprawnie wykonane sondowanie elektrooporowe. Dysponując nowoczesnym niezawodnym i precyzyjnym sprzętem pomiarowym, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa zarówno najprostsze, jak i najbardziej skomplikowane pomiary i badania, których efektem będzie stworzenie wiernego profilu litologicznego badanego gruntu. Z uwagi na bogatą gamę zastosowań, zmienność poszczególnych warunków oraz zróżnicowane parametry każdego badania, cena zlecenia za każdym razem szacowana jest indywidualnie. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, by zarówno jakość wykonanej przez nas usługi, jak i warunki współpracy z naszą firmą były dla Państwa źródłem jak największej satysfakcji.